Zajęcia indywidualne

Kompleksowe ćwiczenia kompensacyjne dla dzieci

Pomagam dzieciom:

Tworzę zajęcia ogólnorozwojowe, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci.

Realizuję projekty edukacyjne wspierające w odkrywaniu dziecięcych zainteresowań i doskonalące kompetencje przyszłości.

Prowadzę zajęcia rozwojowe i kompensacyjne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych: ADHD, Zespół Aspergera, Zaburzenia SI.

Przygotowuję dzieci do konkursów:

  • matematycznego ALFIK, LEON, KANGUR;
  • humanistycznego ALFIK;
  • zintegrowanego (edukacja polonistyczna, społeczno-przyrodnicza, matematyczna) ZUCH, LEON;
  • nauk przyrodniczych ŚWIETLIK.
mutual-discussion

Zapisz swoje dziecko na darmową lekcję próbną

Wybierz odpowiedni termin