Dlaczego powstały Szerokie Horyzonty?

Aleksandra Augustyn

Po 10 latach pracy w niepublicznych szkołach alternatywnych w Olsztynie, Warszawie oraz Krakowie, podjęłam decyzję o skierowaniu mojej oferty edukacyjnej do szerszej grupy dzieci.

Jako przeciwniczka utartych schematów i narzucania własnego punktu widzenia pracuję wyłącznie w oparciu o metody aktywizujące uczniów do poszukiwania i doświadczania wiedzy. W pracy z dziećmi naczelną zasadą jest dla mnie autonomia, indywidualizacja oraz ich podmiotowość. Uwielbiam uczestniczyć w procesie samorozwoju moich uczniów i wspólnie z nimi odkrywać ich potencjał.

Poznaj referencje dotyczące standardów mojej pracy z dziećmi.

w zawodzie nauczyciela i wychowawcy
0 lat
doświadczenia w klasach z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
0 lat
na stanowisku koordynatora pracy nauczycieli klas 0-3
0 lata
zaangażowania i miłości do nauczania
0 %

Nauczanie początkowe z prywatnym nauczycielem

Zajęcia indywidualne dla uczniów
z klas 1-3

Kompleksowe ćwiczenia kompensacyjne dla dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i trudnościami w czytaniu, pisaniu oraz liczeniu.

Zajęcia grupowe w oparciu o metodę projektu dla klas 1-3

Praktyczne działania pozwalające na zdobywanie wiedzy i umiejętności, a w efekcie kluczowych kompetencji przyszłości.

Przekonaj się jak pracuję

Zapraszam do kontaktu

    Aleksandra Augustyn

    Szerokie Horyzonty

    Zapisz swoje dziecko na darmową lekcję próbną