Zajęcia grupowe

Nauczanie przez projektowanie

Zapisz swoje dziecko na zajęcia!

Zapisz swoje dziecko na zajęcia "Nauczanie przez projektowanie" w SP 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie

Zapisz swoje dziecko na zajęcia "Nauczanie przez projektowanie" w Szerokich Horyzontach przy ul. Olszanickiej 8b/2 w Krakowie

Nauczanie przez projektowanie

Na czym polegają moje zajęcia?
 • Angażuję uczniów w praktyczne działania, wymagające od nich współpracy, komunikowania, planowania, analizowania, poszukiwania, itp., które prowadzą ich do zdobycia kompetencji przyszłości.
 • Każdy projekt edukacyjny ma swój tytuł będący tematem przewodnim, wynikającym z zainteresowań dzieci oraz otaczającej ich rzeczywistości.
 • Zainteresowania zawsze łączą się z pozytywnymi emocjami, które pobudzają wewnętrzną motywację dzieci oraz ich chęć do nauki, prowadząc do lepszych efektów edukacyjnych.
 • Treści projektu są interdyscyplinarne. Łączą ze sobą elementy języka polskiego, matematyki, historii, geografii, przyrody, biologii, chemii, etyki, filozofii, plastyki, techniki, itp. w celu pokazania świata jako całości. Dzięki temu uczniowie w naturalny sposób wiążą ze sobą fakty i wyciągają wnioski.
 • Duża różnorodność doświadczeń edukacyjnych w projekcie pozwala na zaangażowanie każdego dziecka, stanowiąc odpowiedź na jego różne zainteresowania, style uczenia się, odkrywania i pogłębiania talentów.
 • W realizacji poszczególnych zadań projektowych dzieci pracują w zmiennych formacjach: indywidualnie oraz zespołowo, dzięki czemu uczą się współpracy i wzajemnie od siebie. Praca w grupie wyzwala w uczniach naturalną potrzebę komunikacji między sobą, stanowiąc najlepszą okazję do zdobywania tak ważnej w życiu umiejętności komunikowania się.
 • Każdy projekt ma ściśle określone cele. Uczeń przed przystąpieniem do ich realizacji dowiaduje się czego się nauczy.
 • Po ukończeniu każdego etapu projektu uczeń samodzielnie weryfikuje swoje postępy w oparciu o ocenianie kształtujące.
 • Momentem kończącym projekt jest podsumowanie go przez uczniów i jego ewaluacja.

Zajęcia: Nauczanie przez projektowanie

Nauczanie przez projektowanie

Na czym polegają moje zajęcia?
 • Angażuję uczniów w praktyczne działania, wymagające od nich współpracy, komunikowania, planowania, analizowania, poszukiwania, itp., które prowadzą ich do zdobycia kompetencji przyszłości.
 • Każdy projekt edukacyjny ma swój tytuł będący tematem przewodnim, wynikającym z zainteresowań dzieci oraz otaczającej ich rzeczywistości.
 • Zainteresowania zawsze łączą się z pozytywnymi emocjami, które pobudzają wewnętrzną motywację dzieci oraz ich chęć do nauki, prowadząc do lepszych efektów edukacyjnych.
 • Treści projektu są interdyscyplinarne. Łączą ze sobą elementy języka polskiego, matematyki, historii, geografii, przyrody, biologii, chemii, etyki, filozofii, plastyki, techniki, itp. w celu pokazania świata jako całości. Dzięki temu uczniowie w naturalny sposób wiążą ze sobą fakty i wyciągają wnioski.
 • Duża różnorodność doświadczeń edukacyjnych w projekcie pozwala na zaangażowanie każdego dziecka, stanowiąc odpowiedź na jego różne zainteresowania, style uczenia się, odkrywania i pogłębiania talentów.
 • W realizacji poszczególnych zadań projektowych dzieci pracują w zmiennych formacjach: indywidualnie oraz zespołowo, dzięki czemu uczą się współpracy i wzajemnie od siebie. Praca w grupie wyzwala w uczniach naturalną potrzebę komunikacji między sobą, stanowiąc najlepszą okazję do zdobywania tak ważnej w życiu umiejętności komunikowania się.
 • Każdy projekt ma ściśle określone cele. Uczeń przed przystąpieniem do ich realizacji dowiaduje się czego się nauczy.
 • Po ukończeniu każdego etapu projektu uczeń samodzielnie weryfikuje swoje postępy w oparciu o ocenianie kształtujące.
 • Momentem kończącym projekt jest podsumowanie go przez uczniów i jego ewaluacja.

Zajęcia: Nauczanie przez projektowanie

Zobacz kilka z moich projektów

"Autumn slow food - Jesienne wolne jedzenie"

Cele projektu:

"Czas"

Cele projektu:

"Grudniowa fabryka świątecznego bzika - Do it yourself"

Cele projektu:

"Czy książki mogą rozwijać wyłącznie umiejętności czytania?"

Cele projektu:

Zobacz kilka z moich projektów

"Autumn slow food - Jesienne wolne jedzenie"

Cele projektu:

"Czas"

Cele projektu:

"Grudniowa fabryka świątecznego bzika - Do it yourself"

Cele projektu:

"Czy książki mogą rozwijać wyłącznie umiejętności czytania?"

Cele projektu:

Zajęcia: Nauczanie przez projektowanie